IT

Analog mot digital reklam

Det mesta verkar bli digitalt idag och vi har gått från att kommunicera mer digitalt än analogt. En helt ny värld har öppnat sig och i dagsläget förändras den sociala strukturen för hur vi interagerar. Hur vi sköter företag, hur …

Hela artikeln »

Chansen att göra mobilen personlig

Det finns många sätt idag att göra tekniska produkter och funktioner personliga och anpassade efter just ens egna behov. En av de största anledningarna till att detta idag är möjligt, är att företagen har insett det stora behov som finns …

Hela artikeln »