IT

Den tekniska utrustningen kräver mindre yta

Den tekniska utrustningen kräver mindre yta

Vi förbrukar teknik allt snabbare och det är något som tynger på miljön. Något som även det återvinns är gamla kontorsmöbler. I ett tidigare inlägg skrevs det om hur det kan vara smart att panta sin lur, det vill säga att återvinna den i stället för att slänga den. När […]

Analog mot digital reklam

Analog mot digital reklam

Det mesta verkar bli digitalt idag och vi har gått från att kommunicera mer digitalt än analogt. En helt ny värld har öppnat sig och i dagsläget förändras den sociala strukturen för hur vi interagerar. Hur vi sköter företag, hur vi marknadsför, hur vi söker information och hur vi handlar […]

Chansen att göra mobilen personlig

Det finns många sätt idag att göra tekniska produkter och funktioner personliga och anpassade efter just ens egna behov. En av de största anledningarna till att detta idag är möjligt, är att företagen har insett det stora behov som finns hos köparna att känna sig just personliga. Vi vill gärna […]