Minska otryggheten med ett personlarm

Det är ett faktum att vi lever i ett samhälle där vi ofta känner oss otrygga. Det kan handla om att vi känner oss rädda när vi ska gå hem sent en kväll på en dåligt upplyst väg, eller så kanske vi har ett riskfyllt arbete som kan ge oss en känsla av otrygghet. Vi läser dagligen rapporter om rån, våldtäkter, arbetsplatsolyckor och liknande, och det gör oss inte direkt mindre oroliga. För att minska dessa känslor finns det en del åtgärder som kan vidtas av såväl samhället som privatpersoner. En sak man satsat på är att installera gatubelysning på platser som tidigare varit utan, vilket kan skapa en tryggare känsla om man är ute själv sent på kvällen.

Något annat som finns för att skapa trygghet är ”Nattknappen”, en verksamhet som går ut på att man kan ringa ett telefonnummer mellan klockan 23.00–03.30 på fredagar och lördagar som besvaras av någon av polisens volontärer. Det kan kännas bra om man exempelvis är på väg hem och vill ha någon att prata med. För att skapa mer trygghet och öka säkerheten på arbetsplatser är det allt fler som köper in personlarm till sin personal, som man kan läsa mer om och beställa på www.agabpersonlarm.se.

Ökar bland yrkesverksamma

I en artikel i Piteå-Tidningen sades det angående personlarm på arbetet:

Varje år nyregistreras tusentals nya tjänsterelaterade personlarm i Sverige. SOS Alarm – som hanterar verksamheten – talar om en kraftig stegring, även i Norrbotten.
– Det finns många grupperingar som av olika anledningar känner sig utsatta, säger Linda Klint, vid SOS Alarm kundservice. […] Linda Klint pekar, som exempel, på personal inom socialtjänsten, kronofogdemyndigheten, hemtjänsten, skatte- och rättsväsendet.

Ett personlarm är ett enkelt sätt att minska otryggheten på och kan komma att bli skillnaden mellan liv och död, därför är det verkligen något värt att investera i!