Personlarm ger säkerhet på jobbet

Fler arbetsplatser erbjuder personlarm för att öka såväl trygghet som säkerhet för dig som anställd. Idag finns det en stor variation av tekniska lösningar inom branschen och operatörerna ökar i antal. Larm bör väljas efter behov och utifrån vilka risker som finns.

Som arbetsgivare och arbetstagare är det viktigt att arbetsplatsen är trygg. Därför är det numer vanligt att personlarm erbjuds på flera olika arbetsplatser inte bara för de yrkesgrupper som är känns självklara, såsom säkerhetsvakter, utan även för parkeringsvakter, vårdpersonal, butiksanställda och receptionister på hotell med flera. Gemensamt för dem är att de ofta utför ensamarbete och kan hamna i hotfulla situationer eller råka ut för olyckor.

Lär dig hantera personlarm

Ett personlarm, även kallat överfallslarm, utgör i många fall en trygghet i situationer som kan bli hotfulla eller där du kan råka ut för olyckor. Larm fungerar olika, beroende på vilket behov som föreligger och det finns en mängd lösningar hos olika leverantörer. Vissa larm ger en ljudsignal direkt, genom själva larmdosan, medan andra är tysta.

Vad händer när du trycker på knappen?

Vare sig larmet ljuder eller är tyst så kopplas det vidare när du trycker på knappen. Det finns flera alternativ på vart signalen går:

  • Internt, till väktare eller kollegor som kan komma till undsättning
  • Till ett larmbolag
  • Direkt till polisen. Vissa yrkesgrupper, som är särskilt utsatta, kan ha larm kopplade direkt till polis och SOS alarm.

Det vanligaste är att signalen går till ett larmbolag och samtidigt som du trycker på knappen kopplas ett röstsamtal upp. På så vis kan en larmoperatör kan höra vad som händer och ge den hjälp som behövs. Det innebär att du som utsätts för hotet inte behöver ringa upp själv via till exempel mobiltelefonen. I vissa situationer kan det vara en fördel att inte behöva tala om att du är hotad och i andra situationer kanske du inte kan berätta.

Larm har ofta GPS för att du ska kunna lokaliseras. Det finns även larm som utlöses om du inte trycker på knappen vid specifika tidpunkter och larm som utlöser när du är i en position du inte borde vara, tex utanför ett visst område eller i liggande läge. Vilket larm arbetsplatsen än väljer kan det göra stor skillnad för trygghet och säkerhet på jobbet att ha tillgång till personlarm.