Tekniken som skrämmer oss

Klagomål har hörts om att teknikens snabba frammarsch har skapat stora problem i hur vi beter oss mot varandra, hur vi disponerar vår tid och hur disträa vi blir. Även hur mycket av våra liv som vi faktiskt lägger i händerna av tekniken.  De sociala faktorerna är en självklar del i tekniken idag eftersom vi kommunicerar allt mer med hjälp av tekniken. Sociala medier har ersatt de fysiska mötesforum som vi tidigare använt. Vi kommunicerar samtidigt på sociala medier som Facebook som vi träffar någon i real person.

Teknikens praktiska lösningar

Med tekniken har inte bara sättet vi pratar med varandra förändrats, de praktiska lösningarna är helt klart av mer vikt än de sociala medierna. Faktum är att teknik inte är så illa när vi inte längre får tillgång till den, vi har installerat villalarm som inte får kopplas ur för vår säkerhets skull. Vi använder kökshjälpmedel varje dag såsom kylskåp, mikro, ugn och andra elektroniska prylar, allt en skapelse av tekniken.  De klagomål som finns om tekniken är ofta grundade i en rädsla, en rädsla för det okända och det nya. Den nya rädslan innefattar inte datorteknik på samma sätt som tidigare, något som avspeglades av de populära filmerna ”Terminator”, idag handlar det om biologiska krig och genteknik, något vi sett i filmer som ”I am Legend” och ”Resident Evil”.

Som väl är har den oreflekterade rädslan inte fått sätta stopp för den moderna kommunikationstekniken. Ett annat område är däremot svårt drabbat av samma andas barn: gentekniken. EU har en lagstiftning som behandlar denna teknik som farlig. Inte för att det finns solid vetenskaplig grund för den uppfattningen utan just för att det rör sig om en relativt ny teknik.”